• Slide3
  • Slide2
  • Slide1

In het RODAG (Reizigers Overleg Drechtsteden Alblasserwaard Gorinchem) zitten diverse ervaringsdeskundige, uit diverse organisaties. Binnen het RODAG hebben we ervaringsdeskundige van diverse leeftijden met diverse specialisaties. Openbaar Vervoer is heel erg uitgebreid met diverse deel onderwerpen. Door de doordachte opbouw van ons team, is er altijd Eén of meerdere ervaringsdeskundigen beschikbaar om gevraagd of ongevraagd advies te geven aan overheden en vervoerders.

Hieronder vindt u een overzicht van onze teamleden:

Bart Bruggeman (voorzitter)
Heeft in zijn carrière diverse functies vervuld. Zijn carrière is begonnen in het onderwijs en heeft jaren lang functies vervult binnen de vakbond. Tot vrij recent heeft Bart Bruggeman een functie als wethouder gehad. Door zijn verschillende functies heeft de RODAG voorzitter veel contacten binnen de overheid en bedrijfsleven. Naast z’n contacten is de voorzitter ook gespecialiseerd in het lezen van bestek/overheidsdocumenten.

Willemjan van de Wetering (ambtelijke secretaris)
Wordt namens het RODAG ingehuurd voor het secretariële werk. Met deze inhuur kunnen we garanderen dat al uw vragen snel beantwoord en verwerkt wordt, met Eén vast contact persoon voor alle (lopende)(OV)zaken. Door de ruime ervaring van onze secretaris, worden zaken/vragen vaak snel afgehandeld door het RODAG.

Sjoerd Veerman (Penningmeester/bestuurssecretaris + PCOB Alblasserdam) 
Heeft in het verleden diverse functies gehad, waaronder bestuurlijke als lid van Provinciale Staten Zuid-Holland, raadslid te Nederlek en wethouder te Alblasserdam. Was jarenlang actief in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Hij is lid van de KBO-PCOB en waakt ervoor dat de belangen van de oudere reiziger in het OV niet over het hoofd worden gezien. Ook concessiebeheer valt onder zijn expertise. Als penningmeester is Sjoerd Veerman het aanspreekpunt voor alle financiële zaken rond het RODAG.


Goof van Rijswijk (Zedje)
Met zijn werk als voorzitter van stichting Zedje en als vertegenwoordiger van de gehandicapte in de Alblasserwaard en Vijfrivierenlanden. Is Goof van Rijswijk de ervaringsdeskundige als het gaat over halte en voertuig toegankelijkheid. Met zijn expertise krijgt het RODAG inzicht wat een gehandicapte reiziger nodig heeft om met OV te reizen. Naast zijn bovengenoemde expertise, wordt ook het OV in de Alblasserwaard, Gorichem en de Merwedelinge lijn door dit lid bekeken.

Thomas Witt (Expertise stadsvervoer Dordrecht)
Is de ervaringsdeskundige voor het Stadsvervoer in Dordrecht. Met z’n expertise wordt naast het Stadsvervoer ook het overige busvervoer in de regio bekeken. Naast zijn specialiteit in het lokale busvervoer, heeft dit lid veel achtergrond kennis in (landelijke) busvervoer. Thomas Witt kijkt ook naar de digitale informatiestromen en e-commerce van de vervoerders.

Sven Hueber (Rover + website beheer)
Dienstregelingen van de bus, boot en trein is de specialiteit van dit lid.Tevens houdt dit lid zich ook bezig met halte toegankelijkheid en infrastructuur. Sven Hueber kijkt ook met veel interesse naar de lijnuitvoering op het spoor. Met een opleidingsachtergrond in de marketing en communicatie, kijkt dit lid ook naar reis informatie/voorlichting en reisproducten. De RODAG website wordt gedeeltelijk door dit lid beheerd.

Aldo Markus (Rover)
Als beleidsassistent bij Rover heeft dit lid een brede ervaring in het OV(Openbaar Vervoer). Deze Rover medewerker heeft veel expertise in halte/station en voertuig toegankelijkheid. Dit lid weet veel af van de regelgeving in het OV. Ook is deze medewerker van Rover een ervaringsdeskundige als het over de trein gaat. Aldo Markus is lid van verschillende Reizigers Overleggen. Binnen de RODAG kijkt dit lid naar het busvervoer in de Alblasserwaard.

Jan Van Den Hout (Reizigersoverleg Dordrecht)

Voorzitter van deze consumentenorganisatie. Het specialiteiten gebied is het vervoer in en rond Dordrecht. Ook heeft dit lid veel ervaring een goede relatie met de politiek en pers.

Paul Kuhlmann (Reizigersoverleg Dordrecht)

Lid van deze consumentenorganisatie. Het specialiteiten gebied is het vervoer in en rond Dordrecht.

Albert Van Ee (Oogvereniging)

Geeft advies over toegankelijkheid met name gericht op de groep visuele en lichamelijke gehandicapten. Neemt deel namens de Oogvereniging