• Slide3
  • Slide2
  • Slide1

Nieuws

Op dit moment is er een onderzoek bezig over het busknooppunt Meerkerk. Het RODAG is een van de partijen die betrokken is bij het onderzoek.  In dit onderzoek is onze mening dat de huidige veiligheid situatie op busknooppunt Meerkerk niet mag verslechteren. Voor de toekomstige situatie adviseert het RODAG om een apart busstation bij het knooppunt Meerkerk te bouwen. Het RODAG is van mening dat dit de enige oplossing is om de veiligheid van de OV/bus reizigers te waarborgen. Naast de veiligheid van de reizigers vinden wij het ook belangrijk dat de toegankelijkheid voor minder validen in het toekomstig busknooppunt verbeterd wordt.

Het RODAG is in het verleden en heden erg betrokken geweest met de advisering van het knooppunt Meerkerk. We garanderen dat onze betrokkenheid ook in de toekomst in stand blijft en dat het belang van de OV/bus reiziger behartigt blijft

 

woensdag, 08 mei 2019

Afscheid

Nadat er afgelopen november afscheid is genomen van de broers van den Berg. Is afgelopen mei afscheid genomen van nog twee ervaren krachten. Er werd officeel afscheid genomen van Enne de Boer.

Het RODAG (Reizigers Overleg Drechtsteden Alblasserwaard Gorichem) maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van het OV (Openbaar Vervoer) in de Binnenwaard. In de Binnenwaard zitten ondermeer de dorpen  Bleskensgraaf, Brandwijk, Goudriaan, Molenaarsgraaf, Ottoland, Oud-Alblas en Wijngaarden.

Op dit moment is de provincie druk opzoek naar een (nieuwe) vervoerder voor een nieuw contact voor de waterbus. Het RODAG (Reizigers Overleg Drechtsteden  Alblasserwaard Gorichem) is een van de partijen die advies gegeven heeft aan de provincie.

vrijdag, 03 mei 2019

Positief overleg

Op 1 mei heeft het RODAG (Reizigers Overleg Drechtsteden Alblasserwaard Gorichem) een vergadering gehouden. Deze overleggen vinden ten minste zes keer in het jaar plaats.

Het reizigersoverleg heeft in de week van 8 oktober 2018 samen met ProRail en de provincie Zuid-Holland de stations van Dordrecht en Geldermalsen geschouwd.
Nagegaan is of blinden en slechtzienden hun weg op het station kunnen vinden.

Nieuwe dienstregeling Qbuzz voor Drechtsteden, Albasserwaard in te zien

Vanaf 9 december 2018 verzorgt Qbuzz voor minimaal 8 jaar het busvervoer in het concessiegebied Drechtsteden en Alblasserwaard, en op de trein MerwedeLingelijn. De fusiegemeente Vijfheerenlanden valt vanaf 1 januari 2019 onder provincie Utrecht en wordt vanaf dat moment door U-OV (ook Qbuzz) gereden. Met de nieuwe concessie wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan het openbaar vervoer aanbod. De regio krijgt een stevig netwerk van snel en frequent hoogwaardig openbaar vervoer (zowel bus als trein) aangevuld met een fijnmazig openbaar vervoernetwerk. Daarmee wordt stedelijk en landelijk gebied goed bediend.
Gedetailleerde informatie over het nieuwe netwerk in Drechtsteden en Alblasserwaard is vanaf nu te vinden op www.qbuzz.nl/dav. De getoonde dienstregeling is nog onder voorbehoud van kleine wijzigingen.

Het reizigersoverleg RODAV heeft eerder advies gegeven over de concept dienstregeling, wat geleid heeft tot enige aanpassingen in de dienstregeling.

Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen op een rij:

Drechtsteden
Met een slimme mix van R-netlijnen en snelbusverbindingen die vaker en sneller rijden wordt Rotterdam vanuit de Drechtsteden beter bereikbaar. Alblasserdam en heel Papendrecht krijgen een snelle rechtstreekse busverbinding naar Utrecht. De stadsdienst van Dordrecht wordt uitgebreid naar omliggende Drechtsteden en gaat elektrisch rijden, wat bijdraagt aan verbetering van de luchtkwaliteit.


Gorinchem en Alblasserwaard
Vanuit de Alblasserwaard ontstaat een rechtstreekse snelbusverbinding met Rotterdam. Qbuzz handhaaft de lijngebonden ontsluiting voor kernen op de Lekdijk en de lijnen van en naar kleine kernen in de Alblasserwaard zoals Bleskensgraaf, Ottoland en Noordeloos. Op het nieuwe knooppunt Meerkerk bij de aansluiting van de A27 takken deze lijnen aan op de snelbussen naar Utrecht en Gorinchem. De stadsdienst van Gorinchem wordt eenvoudiger opgezet en bedient voortaan ook de wijk Stalkaarsen en de Evenementenhal. De verbinding vanuit Lingewijk naar het centrum, station en ziekenhuis gaat twee keer zo vaak rijden. Ook in Gorinchem wordt met elektrische bussen gereden.


MerwedeLingelijn
In de nieuwe concessie wordt de MerwedeLingelijn onderdeel van R-net. In de loop van 2019 worden de treinen omgebouwd en uitgerust in R-net stijl. Alle treinen krijgen nieuwe comfortabele stoelen, USB-aansluitingen en snellere wifi. De MerwedeLingelijn blijft tot 20 uur in een kwartierdienst rijden, momenteel is dat tot 19 uur.


Vijfheerenlanden
Onlangs is landelijk besloten dat de fusiegemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2019 deel gaat uitmaken van de Provincie Utrecht. Het vervoer in de gemeenten maakt geen deel uit van de DAV concessie, maar valt straks onder de concessie U-OV. Het betreft vooral lijn 85 tussen Leerdam en Utrecht. Het vervoer wordt van 9 t/m 31 december 2018 nog uitgevoerd als onderdeel van de DAV concessie van Zuid-Holland. Verdere informatie over deze dienstregeling volgt nog. De lijnen die Vijfheerenlanden doorkruisen als grensoverschrijdend vervoer uit Gorinchem en de Alblasserwaard, blijven onder het opdrachtgeverschap van Zuid-Holland; de dienstregeling van deze lijnen zijn te vinden op de Qbuzz website.
Bij de dienstregeling op de website is een overzicht op gemeente- en lijnniveau opgenomen. Er staat bij wat er wijzigt ten opzichte van de huidige situatie. Ook is er bij iedere gemeente een overzichtskaartje te vinden met het lijnennet.

In de editie van Rivierenland van het Algemeen Dagblad stond op vrijdag 18 mei een artikel over voorstellen die het reizigersoverleg heeft gedaan om het reizigerscomfort op de Merwede Linge Lijn te verbeteren.

Via onderstaande link is het artikel te bekijken:

reizigers wensen WC's en meer incheckpalen

 

Logo RODAV

Het reizigersoverleg RODAV heeft in zijn overleg in mei met de provincie Zuid Holland verbeteringen aangegeven voor de Merwede Linge Lijn.

De Merwede Linge Lijn wordt met ingang van december 2018 opgenomen in het R-Net. Het R-Net bestaat uit hoogwaardige verbindingen in de Randstad.

Hoogwaardig betekent het rijden met een hoge frequentie, goede kwaliteit van materieel en haltes,  enzoverder.

Voor de Merwede Linge Lijn betekent dit voor het reizigersoverleg o.a. betere schuilmogelijkheid op de perrons in Hardinxveld Giessendam en Dordrecht Stadpolders, toiletten op de belangrijke stations die van begin tot einde dienst te gebruiken zijn.

Ook meer in-en uitcheckpalen op het station van Dordrecht horen hierbij, zodat de kwaliteit van de overstap van de Merwede Linge Lijn op de treinen van NS verbetert. Het reizigersoverleg ziet dit als een kans om het reizigersvervoer op  de Merwede Linge Lijn verder te laten groeien. 40 % van de reizigers die in Dordrecht met de Merwede Linge Lijn aankomen, reizen verder naar Rotterdam. In de spits is dit percentage zelfs hoger, zodat een comfortabele overstap belangrijk is om meer reizigers te trekken.

Daarnaast wil het reizigersoverleg dat op elke halte de mogelijkheid is om een los kaartje te kopen (kan nu niet op station Boven Hardinxveld en Sliedrecht Baanhoek).

 

OV chipkaarten te koop op NS automaten op de Merwede Linge Lijn

Op verzoek van het reizigersoverleg RODAV zijn er weer OV chipkaarten te koop op de Merwede Linge Lijn.

De OV chipkaarten waren eerst te koop op de Arriva automaten, maar door de vele storingen van deze automaten waren ze in de praktijk niet te krijgen.

Op verzoek van het reizigersoverleg zijn deze nu wèl te krijgen in de automaten van NS die op de Merwede Linge Lijn staan.

Het reizigersoverleg RODAV is van mening dat je het de reiziger zo gemakkelijk mogelijk moet maken om te reizen. De makkelijke en ruime verkrijgbaarheid van vervoerbewijzen hoort hier ook bij.

Het reizigersoverleg heeft een schouw gedaan op de Merwede Linge Lijn met betrekking tot routegeleidelijnen voor reizigers met een visuele handicap. Er kwamen veel onvolkomenheden en ommissies uit.

De SP fractie heeft naar aanleiding hiervan vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De beantwoording van de vragen is te vinden in de link hieronder.

ProRail zegt toe dat voor de zomer aanpassingen zullen worden verricht en gaat hiervoor in overleg met het reizigersoverleg RODAV en de provincie Zuid-Holland.
Het reizigersoverleg is blij dat er nu schot zit in deze zaak.

Hieronder de link naar de antwoorden op de vragen aan GS:

antwoord op schriftelijke vragen aan GS Zuid-Holland blindegeleidelijnen

 

Sliedrecht

                                                  onderbroken routegeleiding op station Sliedrecht

Het reizigersoverleg RODAV maakt jaarlijks een verslag van zijn activiteiten.

Belangrijk in 2017 waren de adviezen die we hebben gegeven met betrekking tot het programma van eisen voor de nieuwe concessie in het Drechtsteden, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden gebied. De nieuwe concessie zal eind 2018 zal ingaan met de nieuwe vervoerder QBuzz.
Helaas moesten we in 2017 ook constateren dat ons recht op advies niet altijd wordt gerespecteerd.

Onderstaand vind je de link naar onze activiteiten in 2017.

jaarverslag reizigersoverleg RODAV 2017

 

Logo RODAV

Het reizigersoverleg RODAV heeft een uitgebreide schouw gehouden op de Merwede Linge Lijn om te kijken of de voorzieningen voor reizigers met een visuele handicap op orde zijn.Een eerdere beperkte schouw op twee stations leverde al een aantal bevindingen op. Nu zijn alle stations tussen Geldermalsen en Dordrecht met uitzondering van Gorinchem geschouwd (station Gorinchem wordt binnenkort verbouwd en is daarom niet meegenomen in deze schouw).

Helaas zijn er vele fouten en tekortkomingen geconstateerd.

Er ontbreken o.a. vele routegeleidingen naar de automaten. Routegeleidingen houden ineens op of worden onderbroken.

Het rapport is aangeboden aan ProRail, de Oogvereniging en de provincie Zuid Holland. Inmiddels heeft de SP in de Provinciale Staten van Zuid Holland vragen gesteld over deze situatie.

Een voorbeeld van de tekortkomingen toont de foto hieronder. Het is de situatie bij perron 2 op het station Hardinxveld Giessendam waar de routegeleiding ineens ophoudt. Als je rechtdoor zou lopen, kom je op een drukke (!) overweg terecht. De route moet rechtsaf gaan, de overweg over en dan via perron 1 naar de voorkant van het station.

Het reizigersoverleg RODAV dringt aan op spoedige aanpassingen.

Hardinxveld routegeleiding stopt bij drukke overweg1

donderdag, 11 januari 2018

Q Buzz wint concessie DAV gebied

Qbuzz B.V. gaat vanaf eind 2018 het busvervoer in het concessiegebied Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (DAV) verzorgen. Deze concessie bevat ook de succesvolle regionale treinverbinding tussen Geldermalsen en Dordrecht; de MerwedeLingelijn. De gunning is het resultaat van de openbare aanbesteding die de provincie Zuid-Holland in 2017 uitschreef. Naast Qbuzz dongen ook EBS en de huidige vervoerder Arriva mee.

Voordat de aanbesteding werd uitgeschreven is door de provincie nauw samengewerkt met gemeenten en partners in de regio. Dit resulteerde in een breed gedragen uitvraag met als doel een toekomstvast netwerk van openbaar vervoer dat aansluit bij de vraag in de regio. Floor Vermeulen, gedeputeerde verkeer en vervoer: ‘Qbuzz heeft hier bijzonder goed invulling aan gegeven. Met de plannen van Qbuzz wordt in de hele regio een flink aantal verbeteringen doorgevoerd. Een kroon op onze regionale samenwerking!”

Iedereen van deur tot deur

De regio DAV wordt een echte mobiliteitsconcessie waarin een stevige ruggengraat van snelle en frequente hoogwaardige bus- en treinverbindingen, waaronder een aantal R-net lijnen, de basis vormt. Rotterdam wordt hiermee vanuit Drechtsteden met de bus sneller bereikbaar. Op dit HOV-netwerk sluiten stad- en streeklijnen aan, waarmee ook het landelijk gebied in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden uitstekend bereikbaar blijft. Daarnaast komen er meer en nieuwe ketenmobiliteitsdiensten, zoals deelfietsen en deelauto’s.

Duurzaam en meer comfort

Qbuzz start de nieuwe concessie grotendeels met splinternieuwe bussen. In Gorinchem en in Drechtsteden wordt in de stad het bestaande aantal elektrische bussen flink uitgebreid, wat bijdraagt aan een verdere verbetering van de leefbaarheid. Op de HOV-verbindingen krijgen reizigers meer beenruimte, snelle wifi en usb-aansluitingen.

De concessie DAV

De concessie is voor een periode van 8 jaar uitgeschreven, met 2 keer een optie tot verlenging. De provincie stelt voor de concessie jaarlijks een exploitatiebudget beschikbaar van ruim 23 miljoen euro. Voordat de gunning definitief wordt, geldt een wettelijke bezwaartermijn van 6 weken. Daarna presenteert de nieuwe vervoerder de plannen aan de regio.

In-en uitcheckpalen worden sneller

Arriva plaatst in december nieuwe in- en uitcheckpalen in Dordrecht. Het reizigersoverleg RODAV is blij met de plaatsing, omdat de palen sneller reageren op de ov chipkaarten, die er tegenaan gehouden worden.
Het zal de wachtrijen en de stress van de overstap in Dordrecht voor doorgaande reizigers verlagen.

Het reizigersoverleg RODAV blijft aandringen om  meer in- en uitcheckpalen te plaatsen in Dordrecht. Dit zou kunnen op spoor 2 en 4, waardoor de opstoppingen in de spits op spoor 15/spoor 1  veminderd worden en er weer sprake zal zijn van een comfortabele overstap voor de doorgaande reizigers.

40 % van de reizigers die in Dordrecht aankomen met de Merwede Linge Lijn stappen over op treinen van NS die richting Rotterdam gaan. In de spitsuren is dit percentage waargenomen bij een schouw van het reizigersoverleg nog hoger.

 

Logo RODAV

Op alle stations in Nederland worden aanpassingen gedaan om mensen met een visuele beperking goed gebruik te kunnen laten maken van het openbaar vervoer.

Het reizigersoverleg RODAV constateert dat o.a. op station Sliedrecht en station Leerdam de blindegeleidelijnen niet goed zijn aangebracht.
Op het nieuwe verhoogde perron 2  in Leerdam lopen de lijnen te dicht bij de reclameborden langs.

Op het station Sliedrecht worden de geleidelijnen onderbroken op perron 2 (zie foto ) en is op perron 1 geen aanduiding naar de automaten aangebracht.
Het reizigersoverleg heeft dit bij Pro Rail aangekaart om dit te laten aanpassen.

Sliedrecht

Voor de nieuwe DAV concessie die in december 2018 ingaat, hebben 3 vervoerders ingeschreven.

Het zijn Arriva (de huidige vervoerder in de concessie), EBS en Qbuzz.
In januari zal bekend gemaakt worden wie de inschrijving heeft gewonnen.

 

Logo RODAV

Het reizigersoverleg RODAV heeft in oktober een publiciteitsactie uitgevoerd. Gedurende 6 dagen is er een kaartje met een bonbon aangeboden aan de reizigers op de belangrijke stations van de Merwede Linge Lijn en de grote busstations.
Doel is om het reizigersoverleg bekend te maken bij de reizigers, zodat reizigers ideeën en suggesties voor verbeteringen met betrekking tot het reizen in de vervoersconcessie kenbaar kunnen maken.

Hieronder het uitgedeelde kaartje met bonbon.

publiciteitsactie

Vervoerder Arriva vraagt om prijsverhoging in verband met introductie cashless reizen

Het invoeren van cashless reizen in de bus (het kopen van een kaartje in de bus kan dan alleen nog met behulp van pin transactie) zal de veiligheid van de chauffeur verhogen.
Het reizigersoverleg staat op zich positief tegenover verhogen van de sociale veiligheid in de bus.
Dat er afspraken gemaakt zijn tussen chauffeurs en Arriva, zonder overleg met reizigersorganisaties, betekent dat invoering hiervan voor rekening komt van de vervoerder.

In het advies over de tariefaanpassingen 2018 heeft het reizigersoverleg dit standpunt verwoord.

Het reizigersoverleg RODAV heeft in het overleg met provincie Zuid-Holland en Arriva gepleit voor een zorgvuldige invoering. Het moet mogelijk blijven in het OV te reizen voor mensen die door welke oorzaak dan ook (even) geen pinpas hebben.
Ook voor buitenlandse bezoekers moet het mogelijk blijven om te reizen in het openbaar vervoer, zonder OV chipkaart.

donderdag, 14 september 2017

Omroep uitstapzijde in MLL lijn

Reizigersoverleg Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, het RODAV. heeft Arriva gevraagd om op de Merwede Linge Lijn de uitstapzijde om te roepen.

Begin juli 2017 heeft Arriva het verzoek van het RODAV om de uitstapzijde in de Merwede Linge Lijn om te roepen gehonoreerd.
Voor blinden en slechtzienden is het handig om te horen aan welke kant van de trein uitgestapt moet worden.
Na de aankondiging van het volgende station wordt omgeroepen 'uitstap links' of 'uitstap rechts'.
De omgeroepen zijde geldt altijd vanuit de rijrichting van de trein.

Bij verstoringen waarbij de trein op een andere perron aankomt, kan de machinist van de trein omroepen dat er aan een andere zijde moet worden uitgestapt.

Het reizigersoverleg is blij met deze aanpassing omdat voor mensen met een visuele beperking het reizen in het openbaar vervoer zo gemakkelijk mogelijk moet worden gemaakt.

Lijn 5 geopend door wethouder Frije

Op zaterdag 19 augustus 2017 heeft wethouder Hans Frije van de gemeente Gorinchem de nieuwe stadsbuslijn 5 geopend in bijzijn van Arriva, de provincie Zuid-Holland, leden van de SP, vertegenwoordiging van het reizigersoverleg RODAV  en last but not least   bewoners van de Lingewijk.

Daarmee is een langlopende wens van de bewoners van de Lingewijk in vervulling gegaan. De fractie van de SP in Gorinchem heeft de bewoners hierin ondersteund.

De Lingewijk kende tot dusver alleen een OV verbinding op de Arkelse dijk, een halte die moeilijk toegankelijk is voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking.

Lijn 5 rijdt tot eind december 2017 op proef. Het reizigersoverleg RODAV hoopt dat door het goede gebruik van de lijn door de bewoners van de Lingewijk de dienst ook na december zal worden gecontinueerd.

Elektrische bus op stadsdienst Gorinchem en lijn 10 in Dordrecht

Met ingang van 10 juli zet Arriva twee elektrische bussen in op de stadsdienst in Gorinchem en drie op de stadsdienst lijn 10 in Dordrecht.
In Gorinchem rijden de bussen alleen in de spits, buiten de spits worden de bussen opgeladen.

Leden van het reizigersoverleg RODAV hebben op uitnodiging van Arriva een proefrit gemaakt met de 2 typen bussen die ingezet worden.
De bussen rijden stil, op de bus die in Dordrecht wordt ingezet, was alleen de airconditioning wat meer hoorbaar, doordat het motorgeluid afwezig is.
Mogelijk is de plaats van het informatiescherm in de 'Dordtse' bus wat minder handig, maar omdat het scherm bij de proefrit niet ingeschakeld was, is dit nog niet goed te beoordelen.

Voor het overige zijn het mooie bussen en een aanwinst voor de vloot van Arriva.

Om deze mijlpaal te vieren plant Arriva voor 1000 reizigers een boom in het 'Arriva' bos in de provincie Zuid-Holland.

 

 

De proef met de avondafvaarten van de Waterbus tussen Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht eindigt op 30 juni 2017.

Helaas waren er veel te weinig passagiers die van dit aanbod gebruik hebben gemaakt. Gemiddeld waren het 2,4 reizigers die per afvaart er gebruik van gemaakt
hebben. Ook de mooie dagen in mei gaven weinig verbetering te zien.
De horeca en uitgaansgelegenheden in Dordrecht hebben helaas niet of te weinig ingespeeld op de proef door arrangementen aan te bieden in combinatie met de avondboot, een gemiste kans.

De gehandicaptenplatforms hebben een schouw uitgevoerd op bushaltes en stations in de Alblasserwaard.
Aangepaste haltes voor gehandicapten zijn in de praktijk nog steeds niet of moeilijk te gebruiken. Zie bijvoorbeeeld de foto mbt halte waar het bushokje zorgt voor een te smalle loopruimte.

 

 

 

 

Zie hieronder het verslag

Verslag van controle diverse bushalten en MLL stations in de AV           Datum: 2 mei 2017

Deze controle is uitgevoerd door de gezamenlijke gehandicaptenplatforms in de AV.

Zij zijn de officiële belangenbehartigers gehandicaptenbeleid naar de zes gemeenten in deze streek.

De controle is uitgevoerd om te zien of ( aangepaste ) halten voldoen aan de toegankelijkheid en bruikbaarheid.

Gekeken is naar verschillende halten in Zederik, Giessenlanden, Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht.

De bevindingen zijn in onze ogen niet hoopgevend.

 

Verschillende halten zijn nog geheel niet aangepast en waar dit wel het geval is, is dit vaak maar gedeeltelijk en voldoen die halten niet aan de toegankelijkheid en bereikbaarheid.

Betreffende bushalten is geconstateerd dat de vrije ruimten op de halten niet voldoende zijn.

Abri’s staan soms maar 30 tot 60 cm vanaf de rijbaan zodat met rolstoelen, rollators en kinderwagens geen toegang is te verkrijgen tot de Abri

Vaak is ter hoogte van de bus uitstapplaats geen ruimte om veilig uit de bus te komen, men komt direct op een fietspad uit.

Blinden geleidelijnen stoppen aan het eind van de halten zodat verder gaan niet mogelijk is.

Vele halten hebben geen schuilmogelijkheid en kunnen daarom niet gebruikt worden door mensen met verschillende beperkingen waarbij kou en regen een grote invloed hebben op hun aandoeningen.

schevehalte

Voorbeeld van een halte met scheef oppervlak, lastig voor iemand met een rolstoel

Als de handreiking van het Provinciaal platform Mobiliteit voor toegankelijke bushalten gebruikt zou worden bij de realisering van nieuwe en het opwaarderen van oude halten dan zijn de halten in ieder geval bruikbaar voor mensen met verschillende beperkingen, bereiken van halten zal vaak een groot probleem blijven.

Ook het handboek voor toegankelijkheid en het boekwerk Beton goed op weg met ontwerp richtlijnen en dan specifiek Halteren op beton kunnen een grote bijdrage leveren aan het realiseren van goede halten.

Bevindingen betreffende de MLL.

Geleidelijnen lopen op diverse plaatsen niet aaneengesloten door, naar kaartautomaten, ter hoogte van bankjes, van parkeerplaats naar perron of op de spooroversteken zijn geheel geen lijnen zodat de persoon zich totaal niet kan oriënteren en dit gevaarlijke situaties kan geven.

De hoogte van de perrons is op verschillende plaatsen niet gelijk aan de ingang van de treinen.

ruimteperron

                Treinvloer en perron zijn niet op dezelfde hoogte.

Op Boven-Hardinxveld zijn de rails verzakt zodat de treinvloer 7 cm onder het perron uitkomt.

 

Op enkele plaatsen liggen perrons meer dan 5 cm lager dan de treinvloer.

Tevens is het nog steeds zo dat de ruimte tussen perron en uitschuifplanken zelfs meer dan 10 cm is zodat een rolstoeler en rollatorgebruiker hier vast komen te zitten.

Volgens ons kan dit opgelost worden door drukzenders te plaatsen.

Voor blinden liggen nog steeds geen goede witte kleine tegels aan de rand van het perron.

Er zitten geen noppen op zodat men dit niet voelt.

Tevens willen wij aandacht vragen voor het omroepen in treinen, laat hierbij de melding uitgaan bij stoppen aan welke kant uitgestapt kan worden, dit voorkomt oponthoud en verwarring.

Bijgevoegd enkele foto’s ter verduidelijking.

Namens AV gehandicaptenoverleg.

Goof van Rijswijk