• Slide3
  • Slide2
  • Slide1

Nieuws

zaterdag, 16 september 2023

Zorgen toegankelijkheid Waterbus

Sinds de instroom van de nieuwe schepen maken we ons zorgen over de toegankelijkheid voor reizigers met onder andere: Elektrische fiets, rollator en rolstoel. Dit komt doordat de hellingshoek van de inkom platen op de nieuwe schepen veel steiler is ten opzichte van de oude schepen. 

Als reizigersoverleg doen we onze zorgen al een tijdje aan stippen en het duurde een tijdje voordat er een mogelijke oplossing gevonden is. De pontons worden aangepast/vervangen en de hoop bestaat dat het probleem verholpen is als de werkzaamheden afgerond zijn. Naar verwachting zijn de werkzaamheden medio zomer 2024 afgerond. We zijn teleurgesteld dat het bijna een jaar gaat duren om de werkzaamheden af te ronden maar helaas is een kortere periode volgens de betrokken partijen  niet mogelijk. Nadat de pontons zijn aangepast is er de hoop dat de instap problemen tot het verleden behoren maar helaas kan er geen 100% garantie gegeven worden.

We zijn er als RODAG niet bij dat het zo lang duurt dat schepen niet voor iedereen even goed bereikbaar zijn. Het staat als paal boven water dat de vervoerder verplicht is om de reizigers naar de plaats van bestemming te brengen. Deze verplichting kan op verschillende manieren ingevuld worden. Dit kan variëren van assistentie aan de kade tot taxivervoer van reizigers die het schip niet op kunnen komen. We gaan de komende periode erop toezien dat elke reiziger vervoerd wordt. Uiteraard blijven we kritische vragen stellen om er op toe te zien dat de werkzaamheden van de pontons zo snel mogelijk afgerond worden.

In de media zijn er meerdere berichten verschenen over de nieuwe treinen die in 2028 op de Merwedelingelijn gaan rijden. Om er voor te zorgen dat de treinen kunnen rijden moet de infrastructuur op dit traject aangepast worden. Het is de verwachting dat de nieuwe treinen gekoppeld zo’n 150 meter lang gaan worden, op sommige stations zijn de perrons slechts 110 of 120 meter lang, dit betekent dat op deze stations de perrons verlengd moeten worden.  Op station Dordrecht komt een nieuw treinbeveiligingssysteem (ERTMS) en de Merwedelingelijn blijft voorlopig op de huidige ATB beveiliging bestaan, dus de op de route moet een speciale sluis komen waarbij de trein van de ene op het andere beveiligingssysteem kan overschakelen. Om de treinen beter toegankelijk te maken voor invaliden moeten er bepaalde bochten dicht of bij perrons weggehaald worden en recht gemaakt worden. Voor al deze werkzaamheden moet Prorail (de infra beheerder) een aanbesteding starten om een aannemer te vinden en dan moeten er bouwplannen gemaakt worden en uitgevoerd worden. Dit betekent dat het spannend wordt of alles in 2028 in orde zal zijn met de infrastructuur. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen op de voet.

 

De provincie heeft in de afgelopen vergadering laten weten dat ze met de vervoerder in onderhandeling zijn om de DMG concessie te verlengen. Wij als belangenorganisaties kijken kritisch naar deze ontwikkeling en we vinden het erg belangrijk dat de PvE (Plan van Eisen) in ieder geval zo ingericht gaat worden dat het Openbaar Vervoer weer richting een acceptabel bedieningsniveau gaat. De afgelopen jaren is het vervoersaanbod in verschillende gebieden verschraald of zelfs door de onder grens gegaan. Ook merken we op dat in bepaalden dorpen en wijken de loopafstanden erg lang worden. Het RODAG gaat de komende periode met voorstellen presenteren om ervoor te zorgen dat de reiziger niet vergeten wordt bij de concessie verlenging.

De Hidden Disability Sunflower is een organisatie die ervoor zorgt dat mensen met een onzichtbare handicap gezien en geaccepteerd worden. Deze organisatie heeft groene keycords met zonnebloemen geïntroduceerd, dit keycord zorgt ervoor dat mensen met een onzichtbare handicap herkend worden als doelgroep die een stukje assistentie kunnen gebruiken. De keycord is in 2016 geïntroduceerd op Gatwick Airport in Engeland, met het doel om mensen met een verborgen handicap te kunnen herkennen en te kunnen helpen. Het was niet alleen bedacht om mensen te kunnen helpen, maar ook om onderling begrip tussen het servicepersoneel en de klant te kweken. Het idee achter de keycord is dat iemand met een verborgen handicap die een stukje assistentie kan gebruiken, herkend wordt door een personeelslid en dat de medewerker kijkt of de persoon met de keycord assistentie nodig heeft.

 

De sunflower cord is nu wereldwijd te vinden en bedrijven en instellingen kunnen zich vrijwillig aansluiten. Het initiatief is omarmd door gemeentes, ziekenhuizen, bioscopen, bedrijven en winkels. Qbuzz heeft zich begin dit jaar ook aangesloten. Het vervoersbedrijf heeft het personeel geïnstrueerd dat klanten met zo’n keycord eventueel extra hulp of service kunnen gebruiken. Consumenten kunnen het keycord via verschillende kanalen en deelnemende bedrijven/instellingen verkrijgen (waaronder de Qbuzz service winkel in Dordrecht).  

https://hiddendisabilitiesstore.com/nl/

 

20230602 181250

 

 

 

In november is het bestuursakkoord toegankelijk Openbaar Vervoer ondertekend. Een aantal jaren geleden had de Nederlandse regering al een verdrag met de VN ondertekend en in het verdrag wordt belooft dat iedereen met het OV kan reizen, dus ook de geestelijke of lichamelijk beperkte reizigers. Dit bestuursakkoord is een intentieverklaring dat de overheidsbestuurders zich actief gaan inzetten om het Openbaar Vervoer in 2040 geheel en in 2032 grotendeels toegankelijk te maken. 

Bij de ondertekening was een van de RODAG leden aanwezig. Het geschikt maken van het Openbaar Vervoer voor alle groepen reizigers is iets wat ons betreft zo snel mogelijk moet gebeuren. Ondanks ons ongeduld zijn we blij met dit bestuursakkoord. Met het bestuursakkoord komt niet alleen extra geld vrij maar er wordt een duidelijk signaal afgegeven dat het toegankelijk maken van het OV voor iedereen voor de overheidsorganen een belangrijk speerpunt is. Het RODAG blijft net zoals afgelopen jaren de toegankelijkheid in het oog houden en als er dingen mis gaan, zullen we aan de bel trekken.

 

Er is bij de verschillende consumenten organisaties binnen het RODAG teleurstelling over het schrappen van de ritten op lijn 2 tijdens de zondag en s’avonds vanaf 11 december 2022. Dit betekent dat reizigers die s avonds na zeven uur naar Dubbeldam willen reizen, met lijn 5 moeten reizen en vervolgens veel verder moeten lopen of het laatste stuk met een deur-haltetaxi moeten reizen. De afstand die de reizigers die in Dubbeldam moeten lopen is naar onze mening veel te lang en we zien de deur-haltetaxi als slecht alternatief voor de vervallen ritten van lijn 2. We hebben het standpunt dat reizigers in Dordrecht recht hebben op een bus waarmee je kunt reizen zonder dat deze vooraf gereserveerd dient te worden. De vervoerder wilde vorig jaar de dienst naar Dubbeldam al vanaf zeven uur s avonds schrappen en het is het RODAG gelukt om Qbuzz te overtuigen om  tot half tien met een bus te rijden. We hebben bij de dienstregeling consultatie in september 2022 al laten weten dat we ons niet kunnen vinden in het schrappen van de ritten van lijn 2 s avonds en op zondag. Vervolgens hebben we de zaak in oktober en november nogmaals aangekaart maar helaas heeft de vervoerder er voor gekozen om hun plannen rond de versobering voor lijn 2  door te zetten voor de dienstregeling 2023  die op 11 december 2022 in gaat.

Vorig jaar werd afgesproken dat deze busverbinding naar Dubbeldam ’s avonds na 22.00 uur en op zondag als tijdelijke maatregel afgeschaald werd. Deze ‘tijdelijke maatregel’ wordt nu omgezet in een definitief besluit voor alle avonden en de zondag. Deze buslijn staat vermeld in de bieding van Qbuzz dat afgesproken is met de provincie Zuid-Holland. Op onze vraag aan de provincie of en zo ja waarom zij instemmen met deze wijziging kregen we als antwoord dat hiermee ‘de bodem van acceptatie wel bereikt is’. Voor het RODAG zakken we met deze vervoersverarming in de gemeente Dordrecht duidelijk door die bodem heen.

Lijn 2 is een voorbeeld van een van de vele dienstregeling versoberingen die de afgelopen jaren ingevoerd is. We maken ons zeer veel zorgen over deze ontwikkeling en we blijven ook de komende jaren kritisch kijken naar dit punt.

 

donderdag, 01 december 2022

Inspraak nieuwe treinen

In de toekomst komen er nieuwe treinen op de MerwedeLingelijn en het model en merk is zo goed als zeker. Ondanks deze zekerheden dienen er met veel dingen rekening gehouden te worden. Een zeer belangrijk aspect is de inrichting van de trein. Het OV is voor iedereen en daar dient rekening mee gehouden te worden met het inrichten van een trein. We hebben bijvoorbeeld jarenlang actie gevoerd voor toiletten in de treinen en wij zorgen ervoor dat de vervoerder de  toiletten in de nieuwe wel installeert. Ook hebben we oog voor het belang voor voldoende ruimte voor de rolstoelers en fietsers, daarnaast is het voor ons van belang dat visueel gehandicapten uit de voeten kunnen in de nieuwe trein. Uiteraard wordt de gemiddelde reiziger vertegenwoordigd in onze advisering. Naast het interieur is ook de instaphoogte en de automatisch uitschuifbare treeplank van belang om er voor te zorgen dat iedereen mee kan. Er zijn veel veel aspecten waarnaar gekeken moet worden bij een trein en met de ruime expertise vanuit verschillende consumentenorganisaties is het RODAG perfect in staat om goed advies te geven. De vervoerder en provincie onderkent dat de inspraak van het RODAG van essentieel belang is en wij gaan er voor zorgen dat belangen van de toekomstige reizigers die van de trein gebruik gaat maken op een deskundige manier behartigt is.

In de corona-tijd is het OV aangemerkt als een essentieel onderdeel van de maatschappij. Bij een goed functionerend OV zou de maatschappij immers kunnen doorgaan voor zover dat mogelijk was met alle lockdowns. Daar heeft het Rijk veel geld in gestoken. We zijn anno 2022 weer op de weg terug. Echter het OV is nog niet terug op het niveau van 2019 – de tijd van voor de pandemie. De tijd waarin het OV op eigen benen stond. De reizigers zijn nu nog niet allemaal terug in het OV. Het OV dient nog een periode te overbruggen om zodanig hersteld te zijn dat zij op eigen kracht verder kan. Nu blijkt dat het Rijk niet verder dan eind 2022 extra geld beschikbaar wil stellen voor het OV, terwijl de reizigersinkomsten achter blijven.

Het OV kan die periode niet zelf overbruggen. Wanneer dat niet gebeurt, zal dit effect hebben op de kwaliteit van de dienstverlening van het OV in 2023. Ofwel er komt minder OV in het gebied van de Drechtsteden Alblasserwaard Gorinchem. Daar staat spanning op. De reizigers komen terug, maar er zal minder OV-aanbod zijn. Geen aanlokkelijk beeld en het is kapitaalvernietiging van het geld dat er eerder in is gestoken. Het Reizigersoverleg Drechtsteden, Alblasserwaard, Gorinchem (RODAG) werkt op landelijk niveau met andere ROCOV’s samen, naast de vervoerders en de provincies, om het Rijk op andere gedachten te brengen. Hopelijk bezint het Rijk zich en laat zij het OV en daarmee de OV-reizigers niet aan hun lot over.

dinsdag, 21 juni 2022

Schouw station Geldermalsen

Op 10 mei 2022 waren we als RODAG aanwezig bij de schouw van station Geldermalsen. Bij een schouw bekijk je nauwkeurig alle plus- en minpunten van, in dit geval, een OV station. Samen met het ROCOV Gelderland, NS, Qbuzz en ProRail hebben we de schouw uitgevoerd. Geldermalsen is een onlangs volledig vernieuwd station. Ruim opgezet met een brede tunnel onder het spoor door en met een goede bewegwijzering naar de diverse perrons. Samen met het RODAG bestuurslid Goof van Rijswijk, ervaringsdeskundige als rolstoelgebruiker, hebben we kritisch gekeken of op dit nieuwe station de bereikbaarheid en toegankelijkheid optimaal is. En dan zijn er toch nog wel wat opmerkingen te maken, zoals een prachtig toilet, ook voor invaliden, maar met een zware en knellende toegangsdeur die je vanuit een rolstoel slechts met veel moeite open krijgt. Geen noppentegels voor de afscheiding van perron en spoor, zodat blinden en slechtzienden niet kunnen voelen waar het perron ophoudt. En de aanwijzingen in braille op de trapleuningen ontbraken her en der.

Het volledige rapport van alle op- en aanmerkingen zal binnenkort verschijnen en de aanpassingen gaan er voor zorgen dat het prachtig vernieuwde station Geldermalsen ook qua toegankelijkheid optimaal wordt.

Op dit moment is er een onderzoek bezig over het busknooppunt Meerkerk. Het RODAG is een van de partijen die betrokken is bij het onderzoek.  In dit onderzoek is onze mening dat de huidige veiligheid situatie op busknooppunt Meerkerk niet mag verslechteren. Voor de toekomstige situatie adviseert het RODAG om een apart busstation bij het knooppunt Meerkerk te bouwen. Het RODAG is van mening dat dit de enige oplossing is om de veiligheid van de OV/bus reizigers te waarborgen. Naast de veiligheid van de reizigers vinden wij het ook belangrijk dat de toegankelijkheid voor minder validen in het toekomstig busknooppunt verbeterd wordt.

Het RODAG is in het verleden en heden erg betrokken geweest met de advisering van het knooppunt Meerkerk. We garanderen dat onze betrokkenheid ook in de toekomst in stand blijft en dat het belang van de OV/bus reiziger behartigt blijft.

woensdag, 08 mei 2019

Afscheid

Nadat er afgelopen november afscheid is genomen van de broers van den Berg. Is afgelopen mei afscheid genomen van nog twee ervaren krachten. Er werd officeel afscheid genomen van Enne de Boer.

Het RODAG (Reizigers Overleg Drechtsteden Alblasserwaard Gorichem) maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van het OV (Openbaar Vervoer) in de Binnenwaard. In de Binnenwaard zitten ondermeer de dorpen  Bleskensgraaf, Brandwijk, Goudriaan, Molenaarsgraaf, Ottoland, Oud-Alblas en Wijngaarden.

Op dit moment is de provincie druk opzoek naar een (nieuwe) vervoerder voor een nieuw contact voor de waterbus. Het RODAG (Reizigers Overleg Drechtsteden  Alblasserwaard Gorichem) is een van de partijen die advies gegeven heeft aan de provincie.

vrijdag, 03 mei 2019

Positief overleg

Op 1 mei heeft het RODAG (Reizigers Overleg Drechtsteden Alblasserwaard Gorichem) een vergadering gehouden. Deze overleggen vinden ten minste zes keer in het jaar plaats.

Het reizigersoverleg heeft in de week van 8 oktober 2018 samen met ProRail en de provincie Zuid-Holland de stations van Dordrecht en Geldermalsen geschouwd.
Nagegaan is of blinden en slechtzienden hun weg op het station kunnen vinden.

Nieuwe dienstregeling Qbuzz voor Drechtsteden, Albasserwaard in te zien

Vanaf 9 december 2018 verzorgt Qbuzz voor minimaal 8 jaar het busvervoer in het concessiegebied Drechtsteden en Alblasserwaard, en op de trein MerwedeLingelijn. De fusiegemeente Vijfheerenlanden valt vanaf 1 januari 2019 onder provincie Utrecht en wordt vanaf dat moment door U-OV (ook Qbuzz) gereden. Met de nieuwe concessie wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan het openbaar vervoer aanbod. De regio krijgt een stevig netwerk van snel en frequent hoogwaardig openbaar vervoer (zowel bus als trein) aangevuld met een fijnmazig openbaar vervoernetwerk. Daarmee wordt stedelijk en landelijk gebied goed bediend.
Gedetailleerde informatie over het nieuwe netwerk in Drechtsteden en Alblasserwaard is vanaf nu te vinden op www.qbuzz.nl/dav. De getoonde dienstregeling is nog onder voorbehoud van kleine wijzigingen.

Het reizigersoverleg RODAV heeft eerder advies gegeven over de concept dienstregeling, wat geleid heeft tot enige aanpassingen in de dienstregeling.

Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen op een rij:

Drechtsteden
Met een slimme mix van R-netlijnen en snelbusverbindingen die vaker en sneller rijden wordt Rotterdam vanuit de Drechtsteden beter bereikbaar. Alblasserdam en heel Papendrecht krijgen een snelle rechtstreekse busverbinding naar Utrecht. De stadsdienst van Dordrecht wordt uitgebreid naar omliggende Drechtsteden en gaat elektrisch rijden, wat bijdraagt aan verbetering van de luchtkwaliteit.


Gorinchem en Alblasserwaard
Vanuit de Alblasserwaard ontstaat een rechtstreekse snelbusverbinding met Rotterdam. Qbuzz handhaaft de lijngebonden ontsluiting voor kernen op de Lekdijk en de lijnen van en naar kleine kernen in de Alblasserwaard zoals Bleskensgraaf, Ottoland en Noordeloos. Op het nieuwe knooppunt Meerkerk bij de aansluiting van de A27 takken deze lijnen aan op de snelbussen naar Utrecht en Gorinchem. De stadsdienst van Gorinchem wordt eenvoudiger opgezet en bedient voortaan ook de wijk Stalkaarsen en de Evenementenhal. De verbinding vanuit Lingewijk naar het centrum, station en ziekenhuis gaat twee keer zo vaak rijden. Ook in Gorinchem wordt met elektrische bussen gereden.


MerwedeLingelijn
In de nieuwe concessie wordt de MerwedeLingelijn onderdeel van R-net. In de loop van 2019 worden de treinen omgebouwd en uitgerust in R-net stijl. Alle treinen krijgen nieuwe comfortabele stoelen, USB-aansluitingen en snellere wifi. De MerwedeLingelijn blijft tot 20 uur in een kwartierdienst rijden, momenteel is dat tot 19 uur.


Vijfheerenlanden
Onlangs is landelijk besloten dat de fusiegemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2019 deel gaat uitmaken van de Provincie Utrecht. Het vervoer in de gemeenten maakt geen deel uit van de DAV concessie, maar valt straks onder de concessie U-OV. Het betreft vooral lijn 85 tussen Leerdam en Utrecht. Het vervoer wordt van 9 t/m 31 december 2018 nog uitgevoerd als onderdeel van de DAV concessie van Zuid-Holland. Verdere informatie over deze dienstregeling volgt nog. De lijnen die Vijfheerenlanden doorkruisen als grensoverschrijdend vervoer uit Gorinchem en de Alblasserwaard, blijven onder het opdrachtgeverschap van Zuid-Holland; de dienstregeling van deze lijnen zijn te vinden op de Qbuzz website.
Bij de dienstregeling op de website is een overzicht op gemeente- en lijnniveau opgenomen. Er staat bij wat er wijzigt ten opzichte van de huidige situatie. Ook is er bij iedere gemeente een overzichtskaartje te vinden met het lijnennet.

In de editie van Rivierenland van het Algemeen Dagblad stond op vrijdag 18 mei een artikel over voorstellen die het reizigersoverleg heeft gedaan om het reizigerscomfort op de Merwede Linge Lijn te verbeteren.

Via onderstaande link is het artikel te bekijken:

reizigers wensen WC's en meer incheckpalen

 

Logo RODAV

Het reizigersoverleg RODAV heeft in zijn overleg in mei met de provincie Zuid Holland verbeteringen aangegeven voor de Merwede Linge Lijn.

De Merwede Linge Lijn wordt met ingang van december 2018 opgenomen in het R-Net. Het R-Net bestaat uit hoogwaardige verbindingen in de Randstad.

Hoogwaardig betekent het rijden met een hoge frequentie, goede kwaliteit van materieel en haltes,  enzoverder.

Voor de Merwede Linge Lijn betekent dit voor het reizigersoverleg o.a. betere schuilmogelijkheid op de perrons in Hardinxveld Giessendam en Dordrecht Stadpolders, toiletten op de belangrijke stations die van begin tot einde dienst te gebruiken zijn.

Ook meer in-en uitcheckpalen op het station van Dordrecht horen hierbij, zodat de kwaliteit van de overstap van de Merwede Linge Lijn op de treinen van NS verbetert. Het reizigersoverleg ziet dit als een kans om het reizigersvervoer op  de Merwede Linge Lijn verder te laten groeien. 40 % van de reizigers die in Dordrecht met de Merwede Linge Lijn aankomen, reizen verder naar Rotterdam. In de spits is dit percentage zelfs hoger, zodat een comfortabele overstap belangrijk is om meer reizigers te trekken.

Daarnaast wil het reizigersoverleg dat op elke halte de mogelijkheid is om een los kaartje te kopen (kan nu niet op station Boven Hardinxveld en Sliedrecht Baanhoek).

 

OV chipkaarten te koop op NS automaten op de Merwede Linge Lijn

Op verzoek van het reizigersoverleg RODAV zijn er weer OV chipkaarten te koop op de Merwede Linge Lijn.

De OV chipkaarten waren eerst te koop op de Arriva automaten, maar door de vele storingen van deze automaten waren ze in de praktijk niet te krijgen.

Op verzoek van het reizigersoverleg zijn deze nu wèl te krijgen in de automaten van NS die op de Merwede Linge Lijn staan.

Het reizigersoverleg RODAV is van mening dat je het de reiziger zo gemakkelijk mogelijk moet maken om te reizen. De makkelijke en ruime verkrijgbaarheid van vervoerbewijzen hoort hier ook bij.

Het reizigersoverleg heeft een schouw gedaan op de Merwede Linge Lijn met betrekking tot routegeleidelijnen voor reizigers met een visuele handicap. Er kwamen veel onvolkomenheden en ommissies uit.

De SP fractie heeft naar aanleiding hiervan vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De beantwoording van de vragen is te vinden in de link hieronder.

ProRail zegt toe dat voor de zomer aanpassingen zullen worden verricht en gaat hiervoor in overleg met het reizigersoverleg RODAV en de provincie Zuid-Holland.
Het reizigersoverleg is blij dat er nu schot zit in deze zaak.

Hieronder de link naar de antwoorden op de vragen aan GS:

antwoord op schriftelijke vragen aan GS Zuid-Holland blindegeleidelijnen

 

Sliedrecht

                                                  onderbroken routegeleiding op station Sliedrecht

Het reizigersoverleg RODAV maakt jaarlijks een verslag van zijn activiteiten.

Belangrijk in 2017 waren de adviezen die we hebben gegeven met betrekking tot het programma van eisen voor de nieuwe concessie in het Drechtsteden, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden gebied. De nieuwe concessie zal eind 2018 zal ingaan met de nieuwe vervoerder QBuzz.
Helaas moesten we in 2017 ook constateren dat ons recht op advies niet altijd wordt gerespecteerd.

Onderstaand vind je de link naar onze activiteiten in 2017.

jaarverslag reizigersoverleg RODAV 2017

 

Logo RODAV

Het reizigersoverleg RODAV heeft een uitgebreide schouw gehouden op de Merwede Linge Lijn om te kijken of de voorzieningen voor reizigers met een visuele handicap op orde zijn.Een eerdere beperkte schouw op twee stations leverde al een aantal bevindingen op. Nu zijn alle stations tussen Geldermalsen en Dordrecht met uitzondering van Gorinchem geschouwd (station Gorinchem wordt binnenkort verbouwd en is daarom niet meegenomen in deze schouw).

Helaas zijn er vele fouten en tekortkomingen geconstateerd.

Er ontbreken o.a. vele routegeleidingen naar de automaten. Routegeleidingen houden ineens op of worden onderbroken.

Het rapport is aangeboden aan ProRail, de Oogvereniging en de provincie Zuid Holland. Inmiddels heeft de SP in de Provinciale Staten van Zuid Holland vragen gesteld over deze situatie.

Een voorbeeld van de tekortkomingen toont de foto hieronder. Het is de situatie bij perron 2 op het station Hardinxveld Giessendam waar de routegeleiding ineens ophoudt. Als je rechtdoor zou lopen, kom je op een drukke (!) overweg terecht. De route moet rechtsaf gaan, de overweg over en dan via perron 1 naar de voorkant van het station.

Het reizigersoverleg RODAV dringt aan op spoedige aanpassingen.

Hardinxveld routegeleiding stopt bij drukke overweg1

donderdag, 11 januari 2018

Q Buzz wint concessie DAV gebied

Qbuzz B.V. gaat vanaf eind 2018 het busvervoer in het concessiegebied Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (DAV) verzorgen. Deze concessie bevat ook de succesvolle regionale treinverbinding tussen Geldermalsen en Dordrecht; de MerwedeLingelijn. De gunning is het resultaat van de openbare aanbesteding die de provincie Zuid-Holland in 2017 uitschreef. Naast Qbuzz dongen ook EBS en de huidige vervoerder Arriva mee.

Voordat de aanbesteding werd uitgeschreven is door de provincie nauw samengewerkt met gemeenten en partners in de regio. Dit resulteerde in een breed gedragen uitvraag met als doel een toekomstvast netwerk van openbaar vervoer dat aansluit bij de vraag in de regio. Floor Vermeulen, gedeputeerde verkeer en vervoer: ‘Qbuzz heeft hier bijzonder goed invulling aan gegeven. Met de plannen van Qbuzz wordt in de hele regio een flink aantal verbeteringen doorgevoerd. Een kroon op onze regionale samenwerking!”

Iedereen van deur tot deur

De regio DAV wordt een echte mobiliteitsconcessie waarin een stevige ruggengraat van snelle en frequente hoogwaardige bus- en treinverbindingen, waaronder een aantal R-net lijnen, de basis vormt. Rotterdam wordt hiermee vanuit Drechtsteden met de bus sneller bereikbaar. Op dit HOV-netwerk sluiten stad- en streeklijnen aan, waarmee ook het landelijk gebied in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden uitstekend bereikbaar blijft. Daarnaast komen er meer en nieuwe ketenmobiliteitsdiensten, zoals deelfietsen en deelauto’s.

Duurzaam en meer comfort

Qbuzz start de nieuwe concessie grotendeels met splinternieuwe bussen. In Gorinchem en in Drechtsteden wordt in de stad het bestaande aantal elektrische bussen flink uitgebreid, wat bijdraagt aan een verdere verbetering van de leefbaarheid. Op de HOV-verbindingen krijgen reizigers meer beenruimte, snelle wifi en usb-aansluitingen.

De concessie DAV

De concessie is voor een periode van 8 jaar uitgeschreven, met 2 keer een optie tot verlenging. De provincie stelt voor de concessie jaarlijks een exploitatiebudget beschikbaar van ruim 23 miljoen euro. Voordat de gunning definitief wordt, geldt een wettelijke bezwaartermijn van 6 weken. Daarna presenteert de nieuwe vervoerder de plannen aan de regio.

Pagina 1 van 2